Kinderen en onderwijs

Indien de expat met een partner en kinderen komt, is het belangrijk dat ook voor hen alles goed geregeld is en wordt. Denk bij de kinderen met name aan het onderwijs. Vanuit onze eigen (recente) ervaring weten kunnen we er u alles over vertellen.

Algemeen

We kunnen u alle informatie geven over het Nederlandse onderwijssysteem en de voordelen. De reden voor deze onderverdeling is omdat in Nederland kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar verplicht zijn om basisonderwijs te volgen, de zogenaamde leerplicht. Dit is tot hun twaalfde levensjaar.

De periode 0 – 4 jaar

Vanuit onze eigen ervaringen kunnen we u alle informatie verschaffen over:

 • Onderhoud (eten, luiers, consultatiebureau, vaccinaties)
 • Opvang, kinderdagverblijf, gastouder

De periode 5 – 12 jaar

In Nederland is onderwijs voor kinderen verplicht (leerplicht) vanaf de vijf jaar t/m zestien. Desalniettemin starten veel kinderen al op vierjarige leeftijd op de basisschool. ACT kan de expat en familie helpen om een school te vinden, bezoeken en selecteren:

 • Basisschool
 • Internationale scholen
 • Sportclubs
 • Activiteiten
 • Taalcursus in de moedertaal

We zien dat dit laatste vaak gewenst is om 'op niveau' te kunnen blijven communiceren familie in het thuisland en om de toekomstige stap terug naar huis te vereenvoudigen.

De periode 13 – 18 jaar

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen de kinderen naar het middelbaar onderwijs. Ze stromen in één van de drie verschillende stromen. ACT helpt u en uw kind graag met het vinden, bezoeken en selecteren hiervan.

 • Middelbare scholen
 • Sportclubs
 • Activiteiten

19 jaar en ouder

Na de middelbare school kan een student verder studeren aan een van de soorten hoger onderwijs. De keuze voor het niveau van het hoger onderwijs is afhankelijk van het niveau van het middelbaar onderwijs. Een korte toelichting:

 • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
 • Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs, Universiteit (WO)
 • Maar ook: sportclubs, uitgaan, activiteiten, carrièreplanning

 

Klik hier om ook onze andere diensten te bekijken.

Wilt u meer weten over onze services?
Laat ons contact met u opnemen.