Immigratie

Personen met een non-EU nationaliteit die het plan hebben om te gaan wonen en werken in Nederland, zullen de immigratieprocedure van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) moeten volgen, om zodoende een verblijfs- en werkvergunning te krijgen.

Bij al onderstaande stappen en fases met betrekking tot immigratie kan ACT u van dienst zijn. De mogelijkheden zijn talrijk en kunnen zo uitgebreid zijn als u wilt.

Stap 1: In kaart brengen van de behoeften en benodigdheden

Nationaliteit

 • Personen met de nationaliteit van een EU/EER lidstaat of Zwitserland hebben geen verblijfs- en werkvergunning (TWV) nodig om te wonen en werken in Nederland. Deze personen hoeven zich niet te melden bij de IND.
 • Voor personen met de nationaliteit van een non-EU/EER lidstaat gelden enkele criteria die van belang zijn bij de beslissing of een vergunning en welke vergunning wordt toegekend.

Lengte van het verblijf

 • Korter dan 90 dagen à visum voor kort verblijf (afhankelijk van de nationaliteit) + de werkgever moet een werkvergunning (TWV) aanvragen.
 • Langer dan 90 dagen à verblijfsvergunning is verplicht. Doorgaans wordt de aanvraag voor de verblijfs- en werkvergunning (TWV) gecombineerd in één aanvraag: Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA).

Verblijfsvergunning en werkvergunning

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning voor u of uw medewerker van toepassing is, hangt onder andere af van de aard van de functie van de baan in Nederland.

 • Overplaatsing binnen een onderneming
 • Kennismigrant
 • Europese Blauwe Kaart
 • Onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801)
 • Arbeid in loondienst
 • Stage lopen of werkervaring opdoen
 • Grensoverschrijdend dienstverlener

Erkenning als referent

Voor de vergunning voor de Kennismigrant en Onderzoeker moet de werkgever bij de IND erkend zijn als referent. Als de werkgever nog niet als referent erkend wordt, kan ACT u begeleiden bij de aanvraag of de aanvraag volledig uit handen nemen voor u.

Stap 2: Het verzamelen en controleren van alle, voor de aanvraag benodigde, documenten

ACT informeert de werkgever en de expat over de benodigde documenten. We kunnen de aanvraagprocedure voorbereiden, opstarten en indienen. Alles met inachtneming van de vooraf besproken behoeften en benodigdheden.

Stap 3: Het indienen van de aanvraag, afspraak maken bij de IND

ACT dient de aanvraag in, op naam van de werkgever of op naam van de persoon, en maakt een afspraak bij de IND.

Als de expat vooraf naar Nederland af dient te reizen, voor een periode langer dan 90 dagen, kan ACT een aanvraag indien voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Indien een niet EU/EER-familielid van de EU/EER-expat in Nederland wilt komen wonen (met de expat),           valt dit onder het EU-recht. Het niet EU/EER-familielid heeft een verblijfsdocument nodig om dit aan te tonen. Hiervoor dient een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aangevraagd te worden.

Stap 4: Indien nodig het contact onderhouden met de IND in relatie tot de voortgang van de aanvraag

Zodra de aanvraag is ontvangen door IND, stuurt de IND een bevestiging van ontvangst. Hierop staat onder andere de datum dat de IND de aanvraag heeft ontvangen wat de beslistermijn is.

De IND controleert of de aanvraag volledig is ingediend en of alle kosten zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn documenten onvolledig? De IND stuurt dan een brief naar de werkgever met het verzoek om de informatie aan te vullen en welke documenten het betreft. De werkgever dient de ontbrekende documenten op te sturen voor het verstrijken van de in de brief vermelde datum. Het kan zijn dat de werkgever documenten op moet sturen die geregeld moeten worden door de expat. In dat geval moet de expat de documenten zo snel mogelijk naar de werkgever of naar de IND toesturen.

ACT kan al deze zorg uit handen nemen en het contact met de IND volledig overnemen.

Stap 5: Het bijstaan van de expat tijdens de afspraak met de IND

Als de IND een positief beslissing heeft genomen heeft de expat drie maanden de tijd om de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) op te halen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in zijn/haar thuisland. Met de MVV kan de expat naar Nederland afreizen.

Ongeveer twee weken na de positieve beslissing van de IND, stuurt de IND een brief dat de verblijfsvergunning opgehaald kan worden. Voor deze afspraak bij de IND is het mogelijk dat één van onze ACT medewerkers u bijstaat.

Stap 6: Vernieuwen, onbepaalde tijd

Vernieuwingen

 • Drie maanden voor het verstrijken van de verblijfsvergunning moet een verlenging aangevraagd worden.
 • Als een persoon van baan verandert, moet de nieuwe werkgever (wederom) een aanvraag doen voor een werkvergunning.  Zo zijn er meer voorbeelden waarbij de verblijfsvergunning aangepast of vernieuwd moet worden.

Duurzaam verblijf
Als een expat permanent in Nederland wilt verblijven, is het mogelijk om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen.

ACT helpt u graag met inburgeren en integreren, vernederlandsen, thuis voelen, de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis leren kennen.

 

N.B. bezoek altijd de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor de meest actuele informatie over immigratie en naturalisatie in Nederland. ACT kan u adviseren, het proces met u doorlopen, de leiding nemen of simpelweg doen wat u graag wilt. We zijn er voor u.

 

Klik hier om ook onze andere diensten te bekijken.

Wilt u meer weten over onze services?
Laat ons contact met u opnemen.