onze zakelijke aanpak

Alles overziend kunnen we constateren dat de kennismigrantenregeling en de dienstverlening positief worden gewaardeerd door kennismigranten. Er doen zich in het toelatingsproces wel knelpunten voor die zeker aandacht behoeven, maar het algemene beeld is dat de kennismigrantenregeling voorziet in een heldere en soepele procedure. Wat uit dit onderzoek ook naar voren komt is dat kennismigranten Nederland als vestigings- en carrièreland aantrekkelijk vinden en dat velen overwegen om zich voor langere tijd in Nederland te vestigen.

Wel wordt door kennismigranten een gemis ervaren in de ondersteuning bij de sociale landing. Op dit punt is er voor deze groep nauwelijks beleid ontwikkeld. Indien de overheid kennismigranten voor langere tijd aan Nederland zou willen binden, zou hier meer aandacht voor kunnen zijn.

[Bron: "Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten", 2019]

WAT ZIJN DE REDENEN VOOR DEZE ZORGWEKKENDE CIJFERS?

In verschillende onderzoeken naar global mobility blijkt dat expats vroegtijdig terugkeren of er niet in slagen om een return on investment te realiseren. Na het lezen en beluisteren van diverse studies, beoordelingen en ervaringen zijn wij van mening dat we de volgende hoofdcategorieën kunnen onderscheiden:

  • 1.  Verkeerde keuze (van de kandidaat, familie of het bedrijf)

  • 2. Gebrek aan ondersteuning vanuit het bedrijf

  • 3. Geen of geringe connectie meer met het thuisland

  • 4. Huiselijke moeilijkheden

EEN ELEMENTAIR ADVIES VAN ACT:

  • Ten eerste, het is van groot belang te erkennen dat een internationale verhuizing een gefaseerd proces is - beslissingen nemen, voorbereiden, verhuizen en settelen. Iedere fase vereist een systematische aanpak.

  • Maar ook, erken dat de expat volledig nieuw in de markt is. Heb geduld: het eerste jaar kan ontzettend zwaar zijn.

  • Als je een klein(er) bedrijf vertegenwoordigt, met hoogstens een handvol expats in dienst, raden wij aan om een dergelijk project uit te besteden. Met name als er sprake is van verschillende tijdzones.

  • Zorg dat bij de expat en familie thuis alles 'werkt': gas/water/licht, wifi, school, persoonlijk financieel advies, enz. Vergeet niet dat expats vooral in het begin meer dan regelmatig hulp nodig hebben met dingen die voor ons heel normaal lijken.

  • Tenslotte, om een expat-opdracht te laten slagen hebben werknemers voortdurend culturele trainingen nodig.

DE ACT-AANPAK, DE DRIETRAPSRAKET

Wij van ACT geloven erin dat als wij uw werknemer en familie - met een voor het bedrijf minimale inspanning - helpen op gang te komen met hun nieuwe leven, uw investering optimaal wordt benut. Wij behandelen de volledige familie als 'de expat'.

 

Iedere opdracht is verschillend. Met de drietrapsraket stellen wij een global mobility programma op voor uw medewerker, wat uniek en volledig op maat gemaakt is. Met dit programma zorgen wij bij iedere opdracht, van begin tot einde, voor een succesvol beheer van iedere expat.

Stap 1: Pre-verhuis plan

Voor de feitelijke verhuizing, als de kandidaat geselecteerd is, is het onze taak om:

- De kandidaat, partner en kinderen voor te bereiden

- Te helpen met de relocation

 

Wat we doen is, we organiseren:

-  trainingen over cultureel bewustzijn

-  informatiesessies over het land van bestemming

-  taallessen

-  immigratieprocedure

relocation dienst (eerste deel); waarin de orientatietour essentieel is

inspiration-path

Stap 2: De landing

Nadat we de expat en familie hebben voorbereid en een verblijfplaats is geregeld, is het tijd voor de feitelijke verhuizing. Het is zo belangrijk om na landing meteen uit de voeten te kunnen.

 

Wij helpen de expat en familie door de volgende diensten in te zetten:
- administratie bij aankomst
- overgebleven stappen van relocation
- financiën en juridisch
- ondersteuning echtgenoot en kinderen

relocation-family

Stap 3: blijf in contact

Gedurende het verblijf bieden wij de expat dezelfde dienst aan als tijdens de landing, toegespitst op de behoeften.

 

Internationale HR teams zitten altijd krap in de tijd en dat is waar ACT de toegevoegde waarde is. Wij blijven regelmatig in contact met uw expat. In onze ervaring is dat van enorm belang voor een succesvolle integratie.

 

Het contact kan bestaan uit een maandelijkse afspraak tussen de expat (en familie) en een ACT medewerker en een vragenlijst die we ieder kwartaal willen doornemen met de expat waarin de plus- en minpunten van hun verblijf worden besproken. Met de ingevulde vragenlijst kunnen we potentiële problemen en irritaties vroegtijdig in de kiem smoren en is het de bedoeling om preventief oplossing aan te reiken.

download

HET GEWENSTE RESULTAAT

Eén van de voornaamste oorzaken van mislukte expat-opdrachten is het gebrek aan geluk en blijdschap bij de partner en/of familie. Met ACT willen wij hier graag bij helpen door praktische maar ook mentale ondersteuning te bieden aan de familie. Wij herkennen het belang van informatie, contact en processen die in en bij elkaar passen. Alles met als doel een succesvolle relocation.

Verbinden aan de ACT drietrapsraket zorgt voor een verlichting van uw HR-afdeling, zorgt voor een levendige medewerker die er meteen staat, vanaf het moment dat hij of zij de eerste stap op Nederlandse bodem zet.